MERCURY CZ       Special Security Support

Obchod tel:777/099000

Servis
tel:603/410336
Autonomní požární hlásiče jsou dnes vyžadovány pro všechny nově kolaudované objekty. Naše firma dodává Autonomní hlásič kouře VESTA schválený podle ČSN EN 14 604.
Hlásič VESTA splňuje požadavky normy ČSN EN 14604, čímž splňuje požadavky vyhlášky c.23/2008 Sb (o technických podmínkách požární ochrany staveb) na autonomní detekci a signalizaci. Pro umístění hlásiče a plochu platí stejná pravidla jako pro instalaci hlásičů kouře v systémech EPS (viz ČSN 73 08 75 a související předpisy). Záruka na hlásič je 5 let. Výrobce Appolo, anglie. Hlásiče instalujte na strop tak, aby: - byly alespon 20 cm od překážek (zdi, přepážky, nosníky..) a alespoň 60 cm od rohu místnosti - výjimečně je lze instalovat na zeď (ale pouze 15 až 25 cm pod strop a alespoň 60 cm od rohu místnosti Hlásiče neinstalujte: - méně než 1 metr od topidel nebo ventilátoru (kouř může být od hlásiče odtažený nebo rozředěný) - v místech s nižší teplotou než 0oC nebo vyšší teplotou než 50oC - v místech kde dochází ke kondenzaci výparu nebo kde se vyskytuje pára (např. koupelny, prádelny …) - v místech kde se bežne vyskytuje kouř a výpary (garáže, kuchyně ..) - v prašných prostorech (dřevodílny …) Neplaťte víc než kolik je nezbytné, zavolejte, my přijedeme a poradíme.

Spokojený zákazník je náš cíl.